При огромен интерес започна вторият кръг на онлайн фестивала E-Fest