Програмата на фестивала „Дъга над морето“ ще се проведе на две сцени