Чепеларе и Просочани отчетоха съвместния проект INTEGRA TOUR